โปรแกรมคำนวณเบี้ยผู้กู้


      

     

 

1. โปรแกรมคำนวณเบี้ยกรุงไทย แอกซ่า

ขั้นตอนการใช้งานโปรแกรมคำนวณเบี้ยกรุงไทย แอกซ่า

1. เลือกภูมิลำเนา

2. กรอกชื่อ-สกุล

3. เลือกเพศ

4. กรอกวันที่จ่ายเงินกู้ (เช่น ศุกร์ที่ 29 กรกฏาคม 2559) 

5. กรอกพ.ศ.ที่เกิด

6. กรอกจำนวนทุนเอาประกัน

7. เลือกระยะเวลากู้

8. เลือกระยะเวลาคุ้มครอง

9. การชำระเบี้ยประกันภัย เลือก รวมเบี้ยในวงเงินกู้

10. กรอกน้ำหนัก

11. กรอกส่วนสูง เช่น 1.8 = 180 ซม.

12. โปรแกรมจะแสดงยอดเบี้ย ให้ดูในช่อง กรณีไม่กู้เบี้ยประกันภัยในวงเงินกู้

http://www.rubbercoop.com/main/index.php/prnews/60-2016-07-15-10-12-10

---------------------------------------------------------------------------------------------

2. โปรแกรมคำนวณเบี้ยสหประกันชีวิต

ขั้นตอนการใช้งานโปรแกรมคำนวณเบี้ยสหประกันชีวิต

1. กรอกชื่อ-สกุล

2. เลือกเพศ

3. กรอกพ.ศ.ที่เกิด

4. กรอกจำนวนทุนเอาประกัน

5. กรอกระยะเวลาเอาประกัน

6. กดปุ่มตกลง

7. โปรแกรมจะแสดงยอดเบี้ย

http://www.rubbercoop.com/main/index.php/prnews/59-2016-06-27-04-13-26

---------------------------------------------------------------------------------------------

3.โปรแกรมคำนวณเบี้ยคุ้มครองสินเชื่อ อาคเนย์ประกันชีวิต

ขั้นตอนการใช้งานโปรแกรมคำนวณเบี้ยาคเนย์ประกันชีวิต

1. กรอกชื่อ-สกุล

2. เลือกเพศ

3. กรอกปีที่ขอทำประกัน

4. กรอกพ.ศ.ที่เกิด

5. กรอกจำนวนเงินกู้

6. เลือกระยะเวลาผ่อนชำระ

7. โปรแกรมจะแสดงยอดเบี้ย

http://www.rubbercoop.com/main/index.php/prnews/208-2019-02-05-05-30-32

---------------------------------------------------------------------------------------------

 4.โปรแกรมคำนวณเบี้ยคุ้มครองสินเชื่อ เมืองไทยประกันชีวิต

ขั้นตอนการใช้งานโปรแกรมคำนวณเบี้ยเมืองไทยประกันชีวิต

1. กรอกพ.ศ.ที่เกิด

2. เลือกเพศ

3. กรอกจำนวนเงินกู้

4. เลือกระยะเวลาผ่อนชำระ

5. โปรแกรมจะแสดงยอดเบี้ย

http://www.rubbercoop.com/main/index.php/prnews/215-muangthai62

---------------------------------------------------------------------------------------------

 โปรแกรมคำนวณเบี้ยคุ้มครองสินเชื่อ ทิพยประกันชีวิต

ขั้นตอนการใช้งานโปรแกรมคำนวณเบี้ยทิพยประกันชีวิต

1. กรอกพ.ศ.ที่เกิด

2. เลือกเพศ

3. กรอกจำนวนเงินกู้

4. เลือกระยะเวลาผ่อนชำระ

5. โปรแกรมจะแสดงยอดเบี้ย

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

 โปรแกรมคำนวณเบี้ยคุ้มครองสินเชื่อ ไทยประกันชีวิต

ขั้นตอนการใช้งานโปรแกรมคำนวณเบี้ยไทยประกันชีวิต

1. เลือกอายุ

2. เลือกเพศ

3.  เลือกระยะเวลาผ่อนชำระ

4. กรอกทุนประกัน

5. โปรแกรมจะแสดงยอดเบี้ย

---------------------------------------------------------------------------------------------

โปรแกรมคำนวณเบี้ยคุ้มครองสินเชื่อโตเกียวมารีน

ขั้นตอนการใช้งานโปรแกรมคำนวณเบี้ยโตเกียวมารีน

1. กรอกวันเกิด - อายุ

2. เลือกระยะเวลาผ่อนชำระ

3. กรอกทุนประกัน

4. โปรแกรมจะแสดงยอดเบี้ย

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Go to top